Madhu Saini

BORN Date

26 January, 1995


Birth Place

Jaipur


Qualification

- Bachelor of Fine Art
- Master of Visual Arts

Award

2016

- Sadak Suraksha Jeevan Raksha Abhiyan,
- Ram Gopal Vijayvariya Memorial Trust,
- Rajasthan Lalit Kala Mahavidyalaya Vikas Samiti,Jaipur,

2015

- Student Federation of India,
- Suchna Jansampark Vivhag,

2014

- Jaipur Mali(Saini) Samaj Bikas Adarsh

Group Shows

2017

- Ica Gallery

2016

- Annual Art Exhibition,
- Rajasthan Lalit Kala Mahavidyalaya Vikas Samiti,Jaipur(Rajasthan School of Art,

2014

- Institute of Visual Art

Cart

Your shopping cart is empty.
Checkout

Go to cart page